دکتر نژادی

دکتر نژادی

آدرس مطب : فلکه ایران – پشت بانک رفاه – ساختمان سینا – طبقه دوم
تلفن مطب : ۰۵۱۴۳۳۳۹۳۳۶

departments: بخش جراحی زنان
Support
خانهپرتال داخلی