خانم دکتر سوسن پوریموت

خانم دکتر سوسن پوریموت

آدرس مطب : فلکه ایران – خیابان دارایی – ساختمان پردیس
تلفن مطب : ۰۵۱۴۳۳۳۳۵۵۱

departments: بخش جراحی زنان, بخش زایشگاه
Support
خانهپرتال داخلی