خانم دکتر فرشته مهران

خانم دکتر فرشته مهران

آدرس مطب : فلکه ایران – ابتدای خیابان ۱۵ خرداد – ساختمان پردیس

تلفن مطب : ۰۵۱۴۳۳۳۳۳۳۹

departments: بخش جراحی زنان
treatments: متخصص زنان
office: تلفن محل کار : 43333339
Support
خانهپرتال داخلی