آقای دکتر مهدی صابر

آقای دکتر مهدی صابر

آدرس مطب : خیابان عطار – نبش عطار ۹ – ساختمان پاستور

تلفن تماس مطب : ۰۵۱۴۳۳۳۶۶۰۳

treatments: جراحی عمومی
office: خیابان عطار - مجتمع پاستور - طبقه سوم | 4336603
Support
خانهپرتال داخلی