آقای دکتر احمدیان

آقای دکتر احمدیان

آدرس مطب : رو به روی باغ ملی – بالای داروخانه امام

تلفن تماس مطب : ۰۵۱۴۳۳۲۸۸۵۹

departments: بخش آی سی یو, بخش جراحی زنان, بخش جراحی مردان
treatments: متخصص قلب
Support
خانهپرتال داخلی