حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

فرم برنامه توسعه فردی

(Personal Development Plan (PDP

لطفا یکبار کلیدهای کنترل و اف5(Ctrl+F5) را همزمان فشار دهید.

مشخصات فردی:

اگر قبلا اطلاعاتتان(نام،پست) را یک بار وارد کرده اید فقط کافیست کدملی خود را وارد کنید.نیازهای آموزشی سالانه این پرسنل:

ردیف نیازهای آموزشی روش پاسخگویی به آموزش زمان برگزاری دوره آموزشی دستیابی به هدف
(سبز=بله،نارنجی=خیر)
1
2
3
4
5