سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.۲۴ آبان ماه روز جهانی دیابت

۲۴ آبان ماه روز جهانی دیابت

چهاردهم نوامبر، سالگرد تولد "فردریک بانتینگ" کاشف انسولین، اولین بار در سال 1991با همکاری بنیاد بین‌المللی دیابت (IDF)  و سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری چنین روزی افزایش آگاهی عمومی در ارتباط با علل، عوارض، پیشگیری و درمان این پدیده روزافزون است. شعار روز جهانی دیابت 2020(1399)

پرستاران در دنیای دیابت تغییر ایجاد می کنند  (Diabetes: Nurses Make the Difference)


روزشمار هفته ملی دیابت به شرح زیر است:

 

شنبه 24/8/99: نقش خود مدیریتی در کنترل بیماری دیابت

یکشنبه 25/8/99: نقش پرستاران در شناسایی و کنترل دیابت ( پرستار و دیابت)

دوشنبه 26/8/99: صد سالگی انسولین( انسولین و دیابت)

سه شنبه 27/8/99: نقش بهورز، مراقب سلامت و سفیران سلامت در آموزش پیشگیری و کنترل دیابت ( پیشگیری از دیابت)

چهارشنبه 28/8/99: نقش فناوری دیجیتال در خودمراقبتی و کنترل دیابت (خود مراقبتی دیابت)

پنجشنبه 29/8/99: نقش تغذیه سالم و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل دیابت (شیوه زندگی و دیابت)

جمعه 30/8/99: نقش کنترل مطلوب دیابت در کاهش خطر عوارض کووید19 (پاندمی کووید 19و دیابت)