سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.روز پزشک مبارک

زمانی که دستی به شکرانه سلامت به درگاه خداوند میرود بالا...

زمانی که اشک همراه بیماری از گوشه چشمش به شوق سلامت عزیزش می شود جاری...
و زمانی که ذکر من اسمه دوا و ذکره و شفا برلبان هر آدمی می شود جاری...
همان لحظه زمانیست که درست خدا دست تو را می فشارد به عشق و مهر، به صفا... 
ای واسطه ی دوا و شفا...         
پزشک عزیز روزت مبارک.
در زاد روز فخر عالم پزشکی ، شیخ الرئیس بوعلی سینا و روز پزشک ، برای عرض تبریک و تقدیر و تشکر به حضور پزشکان محترم رسیدیم ،
تا صمیمانه قدردان همکاری این عزیزان با بیمارستان خیریه قمربنی هاشم(ع) باشیم.