حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)آماده سازی و تجهیز یکی از سالن های بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع) جهت همکاری با دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور

به دستور ریاست و هیات مدیره محترم بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) یکی از سالن های موجود در بیمارستان جهت کمک به امر درمان شهرستان در وضعیت بحرانی این روزها آماده و تجهیز شده است تا در صورت نیاز به خدمات این بیمارستان با هماهنگی معاونت درمان شهرستان نیشابور در دسترس دست اندرکاران حوضه سلامت شهرستان قرار گیرد