حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)اهمیت فعالیت های فرهنگی در مجموعه های مختلف

مقام معظم رهبری:((به نظر ما مقوله فرهنگی از نظر تاثیرگذاری در آینده یک ملت و یک کشور ،با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست...)).

اگر با همین طرز فکر هر مجموعه ی کوچک و بزرگی در مملکت اسلامی مان وارد کارزار تولید و خدمت و همت شود ، مطمئنا راه آبادانی
و شکوفایی و بالندگی کشور عزیزمان هموار و روشن خواهد شد.
در همین راستا بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع) با تشکیل یک کارگروه فرهنگی به اعتلای هر چه بیشتر و بهتر مسائل مختلف بیماستان 
ذل الطاف باری تعالی و حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم (ع) پرداخته خواهد شد.
از این پس مصوبات این کمیته و فعالیت های مختلف واحد فرهنگی بیمارستان به اطلاع مخاطبین محترم خواهد رسید.

با تشکر مهدی سلیمانی