حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)روز دانش آموز و عیادت مسئولین بیمارستان از دانش آموز بستری در بیمارستان

در روز جهانی مبازه با استکبار جهانی و روز بزرگذاشت ۱۳ آبان و روز دانش آموز 
کمیته فرهنگی با حضور مترون و مدیر محترم بیمارستان و پرسنل بیمارستان با اهدای تبرکی و هدیه به یکی از بیماران بستری دانش آموز 
به نمایندگی از دانش آموزان ضمن عیادت از ایشان یاد و خاطره این روز بزرگ را گرامی داشتند.