حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)جمع آوری زباله از دامنه های بینالود توسط پرسنل بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم(ع)

پرسنل بیمارستارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)، در یک روز پاییزی با برگزاری یک اردوی طبیعت گردی در دامنه های بینالود
اقدام به پاک سازی طبیعت از زباله های مختلف نمودند.