آموزش کارکنان

همکاران محترم
با سلام ،جهت بهره مندی از آخرین مطالب مورد نیاز آموزشی و همچنین فرم های مورد نظر اداری و پرستاری به این آدرس مراجعه نمایید
تمامی اطلاعات مندرج در سایت بیمارستان توسط مسئولین ناظر مورد برسی قرار گرفته و دارای درجه تایید از مسئولین مافوق می‌باشد .
در صورت دانلود نشدن فایل مورد نظر در ساعات اداری با واحد فناوری اطلاعات تماس حاصل نمایید .
downloadcenter

Support
خانهپرتال داخلی