حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آقای دکتر مهدی صابر

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب خیابان عطار - عطار9- ساختمان پاستور- 05143336603