حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

خانم دکتر فرناز بنکدار

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان امام خمینی- جنب پاساژ ناصرانی - ساختمان شفا - 05142248814