حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آقای دکتر محمدرضا پهلوان زاده

تخصص متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
آدرس مطب خیابان عطار - عطار9- ساختمان پاستور- 05143332187