حدیث روز: یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است.امام علی(ع)

آگهی مناقصه

بیمارستان خیریه قمربنی هاشم(ع) نیشابور در نظر دارد واگذاری امور نگهداری تاسیسات و ساختمانی خود را از طریق مناقصه به شرکت های معتبر که دارای گواهینامه صلاحیت و همچنین صلاحیت ایمنی کار هر دو از سازمان کار ، تعاون و رفاه و امور اجتماعی باشند، واگذار نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۴۲۲۲۱۵۱۱ الی ۱۴ داخلی ۴۰۱ یا ۴۰۷ تماس حاصل نمایید یا روزانه حضورا از ساعت ۸ الی ۱۴ به واحد مدیریت - کارگزینی بیمارستان مراجعه نمایید. (بجز روز های تعطیل)
مدت زمان مناقصه از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ الی ۹۹/۰۱/۱۰ می باشد.